Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e


 


काव्यपुष्प

प्रभा..


रंग फुलले प्रभाती

आले प्रसन्न होऊन,

सृष्टी सजली नव्याने

दान चैतन्य घेऊन.


..नखाते ज्ञानेश्वर..

      .परभणी.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रभाती जलधारा पडून 

घेई श्रावणाचा निरोप 

आतुरता असे गणपतीची

येई उत्साहाला हुरूप 


सौ मधुरा कर्वे. ( भावगंधा )

पुणे

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पाऊसधारा

आसुसलेल्या धरतीवर या 

रिमझिम बरसल्या पाऊसधारा 

सुगंध हा मातीचा दरवळे 

घेऊन येतो गार वारा //1//


आल्या आल्या पाऊसधारा 

जो तो आनंदी जाहला 

मिटली तल्लख जीवांची सारी 

गिरक्या  घेती या मधुबाला //2//


भास्कर हा  गेला झाकोळूनी

ढग दाटूनी टक्कर झाली 

चिंब भिजल्या पाऊसधारा 

गडगडाट होऊन वीज चमकली //3//


बळीराजा सुखावला गेला 

पावसासाठी केली प्रतीक्षा

कोसळतील पाऊसधारा 

म्हणे हात जोडूनी पुरे ही शिक्षा //4//


गुज सांगून वारा जाई

मनात आठवण होई सख्याचे

डोळ्यात येते अलगद पाणी

निमित्त असते पाऊसधारेचे//5//


सौ मधुरा कर्वे. ( भावगंधा )

पुणे.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मुक्तछंद....

आसवांची फुले झाली...

कित्येक रात्र जागल्या ...

कित्येक रात्र रडली...

कित्येक झाल्या उशा ओल्या...

त्या आसवांनी ...गर्दी केली..

आसवांची फुले झाली...

कित्येक रात्र रड रडली रे..

कित्येक दिवस गेले न जेवण्याने

पुरा वर पूर येत होते...नयनी 

असे वाटले काहीच उरले ना आज जीवनी...

कित्येकांना विचार पडले ..

दुःख दायक कहाणी ऐकून

चेहेऱ्यावर बर ..कशी खुशी दाखवते...

मनातले राज  हळूच विचारते..एवढे दुःखाचे डोंगर समोर असता..

बिनधास्त राहाता ..लोकांचे प्रश्न,समस्या सोडविता सोडविता स्वतः चे दुःख अलगद गिळंकृत करते..

 माझिया अश्रूंची झाली फुले...इतरांना सुगंध देण्यास सज्ज...

संगिता रामटेके गडचिरोली

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दुःख

आहे दुःख तुला । आहे दुःख मला ।

दुःखात जगला । दीनबंधू ।।


दुःखची अपार । आहे जीवनात ।

जगला सुखात । कोण आहे? ।।


गरीब, श्रीमंत । कोण चूकणार? ।

कोण टाळणार । दुःख आहे? ।।


एक आहे तर । एक मात्र नाही ।

आहे सर्वकाही । कोणाकडे? ।।


नाती आहे तर । प्रेम नाही त्यात ।

आयुष्याचा घात । याचमुळे ।।


झोपडीत प्रेम । पण नाही धन ।

कोणीच संपन्न । नाही जगी ।।


महालात आहे । सौख्याची साधने ।

परंतु हसणे । दैवी नाही ।।


खायला मिळतो । परंतु पचेना ।

मधुर चालेना । श्रीमंतांना ।।


गरिबांना जरी । सर्व चालतील ।

पण मिळतील । सर्व कुठे? ।।


आहे त्यात माना । नित्य समाधान  ।

बनूनिया सान । नित्य जगा ।।


अजुला माणूस । म्हणून जगणे ।

सारे विसरणे । सुख-दुःख ।।


शब्दसखा-अजय रमेश चव्हाण, तरनोळी

ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ

मो.८८०५८३६२०७

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 बैल हावोत मालक..…


बैल हावोत मालक आम्ही

मानूस नाई विश्वासघाती ।

खातो त्याचे गुन रोज गातो

मातीशी हाय आमची नाती ।।


चारा खातो मालक आम्ही

शेतात राब राब रोज राबतो ।

थकलो कितीबी थांबत नाई

शेत माऊली तं आम्हीच कसतो ।।


मालक नको आम्हाले गोड धोड

पिर्माचं हातच फिरवा पाठीवर ।

कशीन आम्ही तुमच्यासंग न थकता

जीवात जीव हाये आमच्या जोवर ।।


हरवू नोका हिम्मत तुम्ही तुमची

हायेत ना सर्जा, राजा सोबत ।

यंदा पीकपाणी नाई तं काय झालं

पुढच्या वर्षी करू आणखी कसरत ।।


गयाले गयफास लावसान तं मंग

आमची कायजी कोन करन? ।

लेकरं बाळं तुमचे ओ मालक

रस्त्यानं नाई का भिक मांगन ।।


पोयाले नोका सजवू आम्हाले

तुम्हीच फकस्त आनंदी रहा ।

कसतानी वावरात रोज आम्हाले

पन तुमच्या डोयाने आनंदाने पहा ।।


मालक ट्याक्टरले कायले यिन हो

सांगा ना आमची कवातरी सर ।

निर्जीव हाये थो  उलटून पळन

कवाईबी  तुमच्या छातीवर ।।


द्या वचन तुम्ही आम्हाले मालक

एवढंच यंदाच्या या बैलपोयाले  ।

कसता कसता झिजून गेलो तरी आम्ही

आम्हाले विकू नोका कसायाले ।।


शब्दसखा-अजय रमेश चव्हाण, तरनोळी

ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ

मो.८८०५८३६२०७


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सृष्टी

पाऊस धारा

मंजुळ गीत गाती

मनी ठसती


फुलली सृष्टी

सौंदर्य खाण महान

मनुजा दान


वातावरण

अवघे शांत झाले 

चैतन्य आलेसौ उषा राऊत

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


माँ सरस्वती..! 

  


संस्कार अन् संस्कृती जोपासण्याची तुझी जिम्मेदारी

शिल चारीत्र्य शुध्द असावे नको अहंकारी.....||१||


सन्मानकारक जीवन जगण्या शिकवावे शारदे माँ वरदायिनी

ढळोना कधी श्रध्दा तुजवरील राहो सदा अभिमानी.....||२||


लक्ष विचलित ना व्हावे माझे शक्ती द्यावी सदा

विश्वास देतो तुला माँ सद्भाव विवेकाचा वादा....||३||


गुरु चरणांशी लिन होऊनी सत् संग घडावे

धैर्य,यश किर्ती अंगोपांगी वाढावे....||४||


दया याचना करितो मी साधक असे तुझा

वात्सल्य मुर्ती तू दुर्बलाप्रती दयावान वाचवी जीव माझा....||५||


सारे एक कार्य नेक वसो माझे चित्ती

समता ममता वसावी हृदयी नसो विनाशी मस्ती.....||६||


अचल राहू दे मन सदाचे करीतो तुज प्रार्थना

क्षमाशिल,कर्तव्याची विस्मृती ना हो कधी हीच कामना....||७||मा.kvकल्याण राऊतसर 

मराठवाडाप्रदेश लातूर 

9421372689

----------------------------------------------------------------------------------

पाऊस व प्रेम

पाऊस आहे साक्षीला

पाऊस आहे साक्षीला

तुझ्या माझ्या भेटीला

पहिल्या पहिल्या नजरेला

हळूच  लाजून बघण्याला


झालोत  दोघेही  ओले चिंब

हाताची व ओठांची थरथर

एका हाती पुस्तक की बाग

हृदयी ठोके वाढती वरचे वर


पाऊस जाईल या आशेने

आसरा घेतला झाडाचा

एका बाजूने तू उभी ग

आधार घेऊन माझ्या खांद्याचा


पाऊस जायचे नाव नाही

वीज गर्जन, तुझे ओरडणं

मला आठवते ग तुझं घाबरून

हळूच तू माझ्या गळ्यात पडणं


पाऊस आहे ग साक्षीला

आपल्या दोघांच्या प्रेमाला

तुझ्या माझ्या प्रेमाला साजणी

पाऊस च आहे ग साक्षीला


आपले प्रेम जुळावे असे

वाटत होते या निसर्गाला

एकमेकांना लाजून पाहात

असता आकार आला प्रेमाला


तू माझी राणी मी तुझा राजा

तिथेच मानले एकमेकांना

घेलत्या लग्नाच्या आणाबाना

सांगून टाकले सर्व घरच्यांना


 संगीता रामटेके गडचिरोली


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 हात हाती तुझा असावा

सुख दुःखाच्या वाटेवर

हात हाती तुझा असावा

तुझ्या प्रेमळ बोलण्याने

जीवनाला आधार मिळावा


तुझ्या आठवणीत मी झुरावा

आस तुझ्या मिठीत येण्याची अश्रूंना वाट मोकळी  मिळेल

सारे दुःख बाहेर फेकण्याची


नको रे मला तुझी धन ,दौलत

नको ना रे मज गाडी  बंगला

फक्त शब्द रुपी देशील आसरा

प्रेमाने एक घास भरव मजला 


पहिल्याच भेटीत दिला रे मी

हात हाती तुझा साजणा

विश्वासाने जोडले नाते तेव्हाच

मरे पर्यंत साथ मज देशील ना


 नाही रुसणार मी कधीच

 दागिने व कपड्यांसाठी 

सुखात दुःखात ही असणार 

साजणा उभी सदा तुझ्या पाठी


जीवनात एकदाच पकडला

हात हाती तुझा असावा

कोरले नाव तुझेच हृदयात

तुझी वाट पाहात मी बसावा


संगिता वाल्मीक रामटेके गडचिरोली

-----------------------------------------------------------------------------------

में भी दिल रखता हूँ


खुद को भूल कर  बहोत कुछ याद रखता हूँ

ख़ामोश  होठों पर भी कई  सवाल रखता हूँ


हर ख़याल  में तुझे  मेहफूज  रखता हूँ दिल 

में तेरी याद और आँखो  में समंदर रखता हूँ


आखिर ना  चाहते  हुए भी  में सबसे रिश्ता

रखता हूँ मै भी इंसान हूँ एक दिल रखता हूँ


कभी इस लगी तो कभी उस शहर भटकता 

रहता हूँ तलाश में मेरी  सिर्फ तूझे रखता हूँ


मैं मस्त  मौला  फ़क़ीरी  मिज़ाज़  रखता  हूं 

कभी  कभी  आइने से  भी में दूरी रखता हूँ 


ज़िंदगी  और  दिल का हारा हूँ मै खाने   को 

ठोकरें और पीने को साथ मे ज़हर रखता हूँ


   नीक राजपूत

  9898693535

Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

टिप्पणी पोस्ट करा