Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

 

      

 शब्द लहरी 

-----------------------

 निसर्ग

भारतीय संस्कृती वनात वाढली.आपल्या देशातील अनेक सण,उत्सव वनात अथवा निसर्गात होणाऱ्या बदलाला अनुसरूनच आहे. यास्तव आजतागायत भारतीय संस्कृती टिकून आहे. ऋषी मुनी, संत, महंत यांना निसर्गातच ज्ञानाचा आणि दिव्यत्वाचा साक्षात्कार झाला.कवी, लेखक,चित्रकार इत्यादींनी निसर्गातील घडामोडी विलोभनीय गुंफण घालून मानवी भावभावनांचा साक्षात्कार प्रगट केला आहे. निसर्गातील खडक, दऱ्या-खोऱ्या,झाडे वेली,झरे,नद्या इत्यादी याचे साक्षीदार आहे.

सौ.प्रतिमा अरुण काळे
निगडी प्राधिकरण पुणे,४४

---------------------------------
 ज्ञानेश्वरीतील   सुंदर  प्रतिमाने

           म्हणौनि  आपुली  आपुणपेया ।
जरी  इंद्रिये  येती  आया ।  तरी  अधिक
काही  धनंंजया। ।  सार्थक  असे .?।।

           देखै  कुर्म  जियापरी  उवाइला  अ्वेव  पसरी  । ना  तरी  इच्छा वशे
आवरी । आपणपेचि  ।।

           तैसी  इंद्रिये  आपैती  होती । जयाचे  म्हणितले  करिती । तयाची  प्रज्ञा
जाण  स्थिती  पातली  असे ।।


         म्हणून  हे  धनंंजया  ! आपली  इंद्रिये  आपल्या  आज्ञेच्या  आधिन  करता
येतील  तर    या  पेक्षा  अधिक  सार्थक
ते  काय ?  

          ज्या प्रमाणे  कासव  प्रसन्न  असताना  आपले  हातपायादी  अवयव
पसरते  व  पसरलेले  अवयव  स्वतः च
आवरते .

        त्या प्रमाणे  ज्यांची  इंद्रिये  स्वाधीन
असतात  व तो  म्हणेल  त्या  आज्ञेनुसार
वागतात  त्यांची च  बुद्धी  स्थिरत्वाप्रत
पावली  असे  समज .


        सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)
           चांदवड   नासिक
-------------------------------------
 विचारधारा

मोठा माणूस कधीही खोटा असते. अशा प्रकारची एक म्हण आहे. पण खऱ्या अर्थाने बघितले तर...घर कशा प्रकारे चालविले जाते. हे, त्यालाच माहित असते.तेव्हाच तर...घर  अगदी व्यवस्थित पणे चालत असते.  त्याच्यासाठी त्याला लहान,सहान गोष्टींवरून खोटा ठरविण्यापेक्षा आपल्यातचं असलेल्या काही चूका आपणचं एकदा शोधून काढावे. व, त्याला एकदाचे ओळखावे.  तेव्हाच,तर... त्याला सुद्धा, आपल्याकडून थोडा आधार मिळेल...व,तो, पुन्हा, एकदा नव्याने  खंबीरपणे  उभा राहू शकेल....

सौ. संगीता संतोष ठलाल
मु. कुरखेडा जि. गडचिरोली
Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा