Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e


                           

                                शब्द लहरी


 ज्ञानेश्वरीतील   सुंदर  प्रतिमाने


          अर्जुना  तुझे   चित्त । जरी  जाहले

 द्रवीभूते ।  तरी  ते  अनुचित  । संग्राम

 समयी ।।


       अगा  गोक्षीर  जरी  जाहले ।  तरी

  पथ्यासि  नाही  म्हणितले  ।  ऐसेनिही 

 विष  होय  सुदले  । नवज्वरी  ।।


       तैसे  आनि  आन  करिता  । नाशु

 होईल  हिता । म्हणौनि  तू आता  ।

 सावध   होई  ।।        हे  अर्जुना  तुझे  चित्त  जरी  दया 

 उत्पन्न झाल्यामुळे  विरघळत  गेले  आहे

 तरी  तसे  होणे  ह्या  युद्ध प्रसंगी  अयोग्य

  आहे .


         अरे  असे पहा  की  गाईचे  दूध

 उत्तम  आहे  तरीही  ते पथ्याला  घेऊ

 नये  असे  वैद्याने  सांगितले  असे  असताही  जर ते  नवज्वरातल्या  मनुष्याला  दिले च   तर  विषवत

( बाधक )  होते .


      त्याच  प्रमाणे  भलत्या  ठिकाणी 

भलत्याने  , भलतेच  कर्माचरण   केले

 तर  त्यांच्या  हिताचा  नाश  होतो .

 म्हणून  तू  आता  सावध  हो .       सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)

           चांदवड   नासिक

--------------------------------------------------------------

 विचारधारा

नदीमध्ये आंघोळ करीत असताना एखाद्यावर बुडण्याची वेळ आली असेल तर ..दहा,जण त्याचा साथ सोडणारे असतात. पण,  त्यातील एकतरी जण त्याचा जीव वाचवणारा असतोच आणि खऱ्या अर्थाने बघितले तर... तोच, व्यक्ती त्या, क्षणापासून त्याचा संगासोयरा होऊन जातो. म्हणूनच त्या, व्यक्तीला क्षणभरासाठी सुध्दा विसरू नका.  भलेही परिस्थितीमुळे आपल्यावरती असो, किंवा दुसऱ्यांवरती  कितीही संकटे आले तरी... कुणाची कधीही साथ सोडू नये. 


सौ. संगीता संतोष ठलाल

मु. कुरखेडा जि. गडचिरोली


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *शब्दगंध..

मन खरे असेल तर

माणुसकी दिसे हृदयात 

अशी माणसे शोधण्यासाठी

प्रेमळपणा असू द्यावा मनात


✍️सौ मधुरा कर्वे. ( भावगंधा )

पुणे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ज्ञानेश्वरीतील   सुंदर  प्रतिमाने


अर्जुना  झुंज  देखे  आतांचे । हे हो  कां

 जे  दैव  तुमचे । की  निधान  सकळ

धर्माचे  ।  प्रगटले  असे ।।

 

     हा  संग्रामु  काय  म्हणिजे  । कीं 

 स्वर्गुचि  येणे  रूपे । मुर्त का  प्रतापे ।

 उदो  केला ।।


      ना  तरी  गुणाचेनि  पतिकरे । 

 आर्तिचेनि  पडिभरे  हे कीर्ति ची

 स्वयंवरे  । आली  तुज ।। हे  अर्जुना  हे  युद्ध  म्हणजे  तुमचे

 पुर्वजन्मीचे  भाग्यच  आहे  असे  समज.

 अथवा  सर्व  धर्माचा  ठेवाच  उघडपणे

 प्रकट  झाला  आहे.


 किंवा तुझ्या  गुणांचा  लौकिक

 ऐकून  तुजवर  अतिशय  आसक्त

 झाल्यामुळे  ही  किर्ती रूप  स्त्री च

 उत्कट  स्वेच्छेने  तुला  वरण्यास  आली

 आहे .


सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)

           चांदवड   नासिक

Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा