Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

 

                            


शब्द लहरी


 ज्ञानेश्वरीतील   सुंदर  प्रतिमाने


    जैसी  दीपकळिका  धाकुटी ।
परी  बहु  तेजाने  प्रकटी।  तैसी
सद्बुद्धी  हे थेकुटी  ।  म्हणो  नये।।

    पार्था  बहुत  परी हे  अपेक्षिजे
विचारसरी ।  जे  दुर्लभ चराचरी
सद्भावना ।।

     आणिका  सारिखा  बहुवसु ।
जैसा  न जोडे   परिसु  । कां
अम्रुताचा  लेशु  दैवगुणे  ।।


      ज्या  प्रमाणे  दिव्याची  ज्योत
लहानच  असते  .पण  मोठा  प्रकाश   पाडते .त्या प्रमाणे  ही
सद्बुद्धी  अल्प   जरी  असली
तरी  तिला  लहान  समजू  नये.

     हे  अर्जुना  जे  विचार  निष्णात  ज्ञानी  आहेत   ते  अशा
बुद्धीची  अनेक प्रकारे   उत्कट
इच्छा  करतात . कारण   ही
सद्बुद्धी   सहज  प्राप्त  होण्यासारखी  नाही . तर
फारच  दुर्लभ  आहे.

    ज्या   प्रमाणे  इतर  दगडासारखे   परीस  काही  पुष्कळ  सापडत  नाहीत.
अथवा  सोडेसेही  अम्रुत  प्राप्त
होण्यासाठी   देखील   तसा
दैवयोगच   लागतो.


      सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)
           चांदवड   नासिक
-----------------------------------------------------------------------------------

   निसर्ग


निसर्ग चक्रात एक मोठा अडथळा वृक्षतोडीमुळे निर्माण झालेला आहे.पृथ्वीवर अचानक तापमान खूपच वाढले आहे. वाढत्या तापमानामुळे आणि प्रदूषणामुळे ओझोनचा थर लोप पावत आहे. अशा एक ना अनेक समस्या फक्त वृक्षतोडीशी निगडित आहेत. वृक्षतोड थांबवा. एक आनंदी पर्यावरण स्वतःसाठी आणि समाजासाठी निर्माण करा.


सौ.प्रतिमा अरुण काळे
निगडी प्राधिकरण पुणे,४४

Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा